Chase Elliott makes Chili Bowl debut Wednesday night

- NASCARChase Elliott makes Chili Bowl debut Wednesday nightDustin Long

×